باتری جیلی جی اس 6
باتری جیلی امگراند X7
باتری جیلی امگراند 7